Palleteringslösningar

Här finns våra celler som är specifikt utvecklade för varierande palleteringslösningar. Produkterna är omsorgsfullt designade för säkerhet, hållbarhet och effektivitet.

Produktsortiment

EP100 Serien

EP100

Palletering till två fasta platser med rörlig grind.

EP101

Palletering till två fasta platser med rörlig grind och mellanläggshantering.

EP110

Palletering till pall från pallmagasin
med mellanläggshantering.

EP111

Palletering till pall från pallmagasin med
mellanläggshantering och inplastning.

EP115

Palletering till pall på bansystem.

EP120

Palletering till två fasta platser med
säkerhetsscanner.

EP121

Palletering till två fasta platser med
säkerhetsscanner och mellanläggshantering.

EP122

Palletering till två fasta platser med
säkerhetsscanner.

EP123

Palletering till två fasta platser med
säkerhetsscanner och mellanläggshantering.

EP130

Palletering till tre pallplatser
med pallmagasin och gemensam inbana.

EP131

Centralpalletering till valfritt antal
pallplatser med gemensamt pallmagasin.

EP132

Centralpalletering till pall från pallmagasin med mellanläggshantering och pallinplastning.

EP140

Mixpalletering från fasta
pallplatser till produktpall.

EP141

Mixpalletering från inbana till
produktpall på utbana.

EP150

Depalletering från pall
med palluppstapling.

EP151

Depalletera backar från pall och
tömma samt sätta på ny pall.

EP170

Palletering från två fasta platser
med rörligt skydd.

EP171

Palletering till en fast plats med
pallmagasin och ridå ut.

EP190

Kollaborativ pallning till fast pallplats.

EP191

Kollaborativ pallning till fasta pallplatser.