EP130

EP130 EP130 är en helt fristående robotcell som med hög precision och takt sorterar ut produkter från gemensam inbana till tre olika pallplatser. Grunden är en standardutrustning men med goda möjligheter till enkel kundanpassning efter specifika produkter och krävande...

EP101

EP101 EP101 är en helt fristående robotcell som med hög precision och takt plockar varierande material från inbana till pall. Valbar placering av mellanlägg. Grunden är en standardutrustning men med goda möjligheter till enkel kundanpassning efter specifika produkter...

EP151

EP151 EP100 cellen är en helt fristående robotcell som med hög precision och takt plockar varierande material från inbana till pall. Grunden är en standardutrustning men med goda möjligheter till enkel kundanpassning efter specifika produkter och krävande behov. Pris...

EP150

EP150 EP150 är en helt fristående robotcell som med hög precision och takt depalleterar direkt från pall till utbana med efterföljande palluppstapling. Grunden är en standardutrustning men med goda möjligheter till enkel kundanpassning efter specifika produkter och...

EP141

EP141 EP141 är en helt fristående robotcell som med hög precision och takt mixpalleterar från pall på bana till produktpall på utbana. Grunden är en standardutrustning men med goda möjligheter till enkel kundanpassning efter specifika produkter och krävande behov....