Kompletta systemlösningar

För att svara mot problem som kräver kompletta systemlösningar har vi tagit fram serien EP300. Alla produkter i serien är mycket kundanpassningsbara.

Produktsortiment

EP300 Serien

EP320

Kartongresning och palletering.

EP321

Resning av kartong, paketering av produkt,
förslutning av produkt och placering på pall.

EP322

Resning av kartong, paketering av
produkter samt förslutning av produkter.

EP370

Palletering till 1/4 pall.